Home | Impressum | Kontakt
Login

Interview mit Troubas KaterTroubas Kater - Aber morn...
1. Bärnstei
2. Ungerhose am Brunne
3. Monschter im Schaft
4. Fasch hätts glängt
5. Hassliebi
6. Aber morn
7. Am ne Tag im April
8. Blibe no
9. Gesicht
10. Diva
11. Melanie
12. Seelehungerfriede
13. Funkuglitzer Schärbe
14. Kei Sinn
15. Aus egau
mehr Infos
Interview durchgeführt: Alexander Dal Farra
Redaktion: Alexander Dal Farra